Verser

08 Dec 2007

Nedanstående verser är ett urval av de jag anser lyckade. Dessa är skrivna med utgångspunkt från uppslagsordet 'sapfisk vers' i Alf Henriksons verskonstens ABC.

1

En droppe stearin var kall när den föll mot en fot, faller beige dock klart fadd. En pupill svartnar. Klar och något lätt färglös mot anemisk fot, föll gult kladd

2

När Vattnet föll, värmde kalla intvålade händer. Dolt röda rodnar de genom huden. Dansar i sfären sublimt fatets lergodsvita mot natriumblått i strängar.

3

Flaskan har en fukthinna av hudfett, ett fingeravtryck. I droppe spilld på trädäck är pölen avlång, droppar pulserar av algvått mot den. Raster i svart avspegling återger utdraget himmeln cyanidblått; armar, tegel talkvitt i ögat bakom.